Robur Parkering

är konsulter i trafik- och
parkeringsfrågor.

Om oss

Vi ger råd och stöd kring skyltning och annan utformning av parkeringsplatser inom tomtmark. Dessutom tillhandahåller vi all nödvändig administration och kundtjänst. Bland våra många uppdragsgivare finns allt från kommuner och landsting till bostadsrättsföreningar och enskilda mark- och fastighetsägare i hela Sverige.

Vi ägs från och med oktober 2022 av Elit Parkering och kan i samarbete med dem erbjuda ännu fler tekniska parkeringslösningar. Hos oss finns allt en parkeringsplats behöver.

Kontakta oss

Våra tjänster

Utredning och utformning av parkeringsplatser och regelverk

Det gäller att sätta upp rätt skyltar för att få parkörer att parkera rätt. Robur Parkering utför utredningar och ger er förslag på utformningen av era parkeringar och dess trafikreglering. Vi arbetar med uppdrag från minsta parkeringsplats inom det civilrättsliga området till hela kommuner vid behov. Hos oss finns kunskapen, kompetensen och de rätta hjälpmedlen för att hjälpa er parkering att bli tydlig, säker och tillgänglig.

Med rätt märkning hjälper ni bilisten att veta var bilen får stanna eller parkeras. Det gör det också möjligt att ingripa mot felaktigt placerade fordon. Våra utredningar och förslag har alltid som mål att parkering kan ske så säkert som möjligt. Vi ser exempelvis över att sikten för trafikanterna inte försämras och att framkomlighet för räddningsfordon och rörelsehindrade säkerställs i den mån det är möjligt.

Administration av kontrollavgifter

Vårt erbjudande innefattar komplett administration av kontrollavgifter, så att ni som utfärdar dem slipper efterarbete och kan fokusera på annat.

Vi på Robur Parkering:

 • tillhandahåller kundservice där vi tar emot invändningar, bestridanden och klagomål.
 • registrerar alla nyinkomna kontrollavgifter
 • bedömer vilka avgifter som eventuellt kan hävas
 • administrerar betalningar, påminnelser och inkasso
 • förvaltar och betalar ut inbetalda avgifter till våra uppdragsgivare

Önskar du bestrida en kontrollavgift? 

Parkeringsövervakning

Robur Parkering kan tillhandahålla trafikövervakare inom både civilrättsligt och offentligrättsligt område. Våra övervakare är alltid välutbildade och säkerställer att övervakning sker enligt lagar, förordningar och föreskrifter.

Parkeringsövervakning är ett krävande yrkesområde, som ofta väcker starka känslor hos allmänheten. Därför sätter vi höga krav på kontakten mot allmänhet, som kräver både kompetens och ett korrekt uppförande.

Våra parkeringsvakter ska alltid uppträda sakligt och professionellt med en stark grund i god etik och moral. Med oss som samarbetspartner kan du vara lugn i att övervakningen av er parkering utförs på ett sätt som motsvarar era och allmänhetens förväntningar.

Ni slipper dessutom många av de tidskrävande och kostsamma sidorna av parkeringsövervakning. Genom att använda Roburs Parkerings tjänster behöver ni inte: 

 • bygga upp en egen övervakningsorganisation
 • hantera kontakten ute på fältet eller via kundtjänst
 • hantera påminnelser och inkasso samt i förlängningen
  inkassoföretag, kronofogd och tingsrätt

Robur Parkering följer koncernens policyer för 
kvalitet och miljö

Robur Parkerings uppgift är att:

Erbjuda offentligrättslig och civilrättslig parkeringsövervakning med kompletterande tjänster. Uppfylla Intressenters krav och förväntningar genom

 • Hög kvalitet på leveranser
 • Fokus på nöjda intressenter
 • Personal med relevant kompetens som kontinuerligt utvecklas
 • Skyndsam och transparent uppföljning och återkoppling i alla ärenden

Denna policy utgör en ram för mål och ett åtagande för proaktiv och effektiv utveckling för att uppfylla kund-, intressent- och tillämpliga lagkrav.

Kvalitetspolicy

Robur Parkering levererar service till små och medelstora kunder inom parkeringsfrågor. I kommunikativ närhet till kunden tillgodoser vi hållbara inre och yttre servicelösningar genom

 • väl dimensionerad, hållbar och personlig service
 • engagerad och riskmedveten personal och flexibla processer
 • sömlösa leveranser med beprövade metoder
 • kompetenta samarbetspartners

 

Miljöpolicy

Robur Parkering levererar service till små och medelstora kunder inom parkeringsfrågor. I kommunikativ närhet till kunden tillgodoser vi hållbara inre och yttre servicelösningar inom vilka vi

 • riskvärderar tjänster och leveranser
 • skyddar miljön
 • förebygger föroreningar
 • efterlever bindande krav och
 • ständigt förbättrar miljöprestandan.

 

Nyheter

1 oktober 2022 - Robur Parkering förvärvas av Elit Parkering

Elit Parkering har 35 års samlad erfarenhet av parkering och fastighetsförvaltning med kompetens inom såväl offentligrättslig som civilrättslig parkeringsövervakning.

Bland deras uppdragsgivare återfinns samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och förvaltare runt om i Sverige.

 

Invändning mot kontrollavgift

För att bestrida en utfärdad kontrollavgift ber vi dig att fylla i formuläret nedan.

I fältet för meddelande skriver ni sakligt varför ni anser att kontrollavgiften är felaktigt utfärdad. Kom ihåg att kontrollavgiftens ärendenummer måste anges för att vi ska kunna hantera ärendet. Detta hittar du i den röda rutan på kontrollavgiften eller högst upp på den gula remsan.

Bifoga gärna en bild på parkeringsbiljetten eller parkeringstillståndet som styrker att ett sådant fanns vid tillfället då kontrollavgiften utfärdades.

 

*” anger obligatoriska fält

Max filstorlek: 50 MB.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.