Robur Parkering

är konsulter i trafik- och
parkeringsfrågor.

Om oss

Vi ger råd och stöd kring skyltning och annan utformning av parkeringsplatser på tomtmark. Dessutom tillhandahåller vi all nödvändig administration och kundtjänst. Bland våra många uppdragsgivare finns allt från kommuner och landsting till bostadsrättsföreningar och enskilda mark- och fastighetsägare i hela Sverige.

Vi ägs från och med september 2022 av Elit Parkering och kan i samarbete med dem erbjuda ännu fler moderniserade parkeringslösningar. Hos oss finns helt enkelt det mesta en parkeringsplats behöver.

Robur Parkering tillsammans med Elit parkering är en del av FM koncernen Nativus AB.

Kontakta oss

Våra tjänster

Utredning och utformning av parkering och regler

Det gäller att sätta upp rätt märkning för att få folk att parkera rätt. Robur Parkering utför utredningar och ger er förslag på utformningen av er parkering och dess trafikreglering. Vi arbetar med uppdrag från minsta parkeringsplats inom det civilrättsliga området till hela kommuner vid behov. Hos oss finns kunskapen, kompetensen och de rätta hjälpmedlen för att hjälpa er parkering att bli tydlig, säker och tillgänglig.

Med rätt märkning hjälper ni bilisten att veta var bilen får stanna eller parkeras. Det gör det också möjligt att ingripa mot felaktigt placerade fordon. Våra utredningar och förslag har alltid som mål att parkering kan ske så att säkerheten inte äventyras. Vi ser exempelvis över att sikten för trafikanterna inte försämras och att framkomlighet för räddningsfordon och rörelsehindrade säkerställs.

car-parking-sign-g6d5606fe5_1280
Hero bild under singeltjänster_ Fastighetstransaktioner 2000 px

Administration av kontrollavgifter

Vårt erbjudande innefattar komplett administration av kontrollavgifter, så att ni som utfärdar dem slipper efterarbete och kan fokusera på annat.

Vi på Robur Parkering:

 • tillhandahåller kundservice där vi tar emot förfrågningar, eventuella klagomål och bestridanden
 • registrerar alla inkomna kontrollavgifter
 • bedömer vilka avgifter som eventuellt kan hävas
 • administrerar betalningar, påminnelser och inkasso i samarbete med Justitia
 • förvaltar och betalar ut inbetalda avgifter till våra uppdragsgivare

Önskar du bestrida en kontrollavgift? 

Parkeringsövervakning

Robur Parkering kan tillhandahålla trafikövervakare inom både civilrättsligt och offentligrättsligt område. Våra övervakare är väl utbildade och säkerställer att övervakningen sker i enlighet med lagar, förordningar och föreskrifter.

Parkeringsövervakning är ett påpassat och krävande yrkesområde, som ofta väcker starka känslor hos allmänheten. Därför sätter vi höga krav på kontakten mot allmänhet, som kräver kompetens och ett korrekt uppförande.

Våra parkeringsvakter ska alltid uppträda kunnigt och vänligt med en stark grund i god etik och moral. Med oss som samarbetspartner kan du vara lugn i att övervakningen av er parkering utförs på ett sätt som motsvarar era och allmänhetens förväntningar.

Ni slipper dessutom många av de tidskrävande och kostsamma sidorna av parkeringsövervakning. Genom att använda Roburs Parkerings tjänster behöver ni inte: 

 • bygga upp en egen övervakningsorganisation
 • hantera kontakten ute på fältet eller via kundtjänst
 • hantera påminnelser och inkasso samt i förlängningen
  inkassoföretag, kronofogdar och tingsrätter
pexels-pixabay-63294

Robur Parkering följer koncernens policyer för 
kvalitet och miljö

Robur Parkerings uppgift är att:

Erbjuda offentligrättslig och civilrättslig parkeringsövervakning med kompletterande tjänster. Uppfylla Intressenters krav och förväntningar genom

 • Fokus på nöjda intressenter
 • Hög kvalitet på leveranser
 • Skyndsam och transparent uppföljning och återkoppling i alla ärenden
 • Personal med relevant kompetens som kontinuerligt utvecklas

Denna policy utgör en ram för mål och ett åtagande för proaktiv och effektiv utveckling för att uppfylla kund-, intressent- och tillämpliga lagkrav.

Kvalitetspolicy

Robur Parkering levererar service till små och medelstora kunder inom parkeringsfrågor. I kommunikativ närhet till kunden tillgodoser vi hållbara inre och yttre servicelösningar genom

 • väl dimensionerad, hållbar och personlig service
 • engagerad och riskmedveten personal och flexibla processer
 • sömlösa leveranser med beprövade metoder
 • kompetenta samarbetspartners

 

Miljöpolicy

Robur Parkering levererar service till små och medelstora kunder inom parkeringsfrågor. I kommunikativ närhet till kunden tillgodoser vi hållbara inre och yttre servicelösningar inom vilka vi

 • riskvärderar tjänster och leveranser
 • skyddar miljön
 • förebygger föroreningar
 • efterlever bindande krav och
 • ständigt förbättrar miljöprestandan.

 

pexels-kelly_-ny
raban-haaijk-wftNpcjCHT4-NY
georgia-de-lotz-U-oPiCxTDwc-NY

Nyheter

1 oktober 2022 - Robur Parkering förvärvas av Elit Parkering

Elit Parkering har 35 års samlad erfarenhet av parkering och fastighetsförvaltning med kompetens inom såväl offentligrättslig som civilrättslig parkeringsövervakning.

Bland deras uppdragsgivare återfinns samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och förvaltare runt om i Sverige.

 

Kontakt / Bestrida kontrollavgift

Om du önskar bestrida en kontrollavgift ber vi dig att fylla i formuläret nedan.

I fältet för meddelande skriver du kortfattat varför kontrollavgiften är felaktig. Fyll även i platsen där du parkerade samt ärendenumret. Detta hittar du i den röda rutan på kontrollavgiften eller högst upp på den gula remsan.

Bifoga gärna bild på kontrollavgift och eventuella tillstånd och liknande.

 

*” anger obligatoriska fält

Max filstorlek: 50 MB.